top of page

X  GRENSE

xBORDER

ULTRARASK

MEGET SIKRET

USÅRLIG FOR  BEDRAGERI

AN  AUTONOM,  DESENTRALISERT,  HYBRID X-11 STEMMEPLATTFORM  AT

KAN KONTROLLERES, MEN IKKE MANIPULERT AV INDIVIDER ELLER GRUPPER.

VELKOMMEN TIL FREMTIDEN FOR STEMME.

DENNE PLATTFORMEN ER UNDER KONSTRUKSJON

Industri  01
Finansielle tjenester
Industri  02
Medier og teknologi
Industri  03
Helsevesen
Industri  06
Eiendom
Industri  05
Industri- og bedriftstjenester
Industri  04
Fornybar energi

02

Partnere

06

Ansatte

33

Investeringer

100 %

Suksess
Nylige nyheter
bottom of page